Nebankový hypotéka a jej výhody aj nevýhody

Ľudia v živote usilujú o dve základné istoty. Prvý istotou v ľudskom živote je práca. Prácu ľudia potrebujú k finančnému zabezpečenie základných životných potrieb.Druhou istotou, o ktorú ľudia usilujú, predstavuje vlastné bývanie. V modernej spoločnosti nie je jednoduché získať ani raz z týchto dvoch základných istôt.

Získať uspokojivú prácu je predsa len ľahšie, než si zaobstarať vlastné bývanie. Práve prácu potrebujeme k tomu, aby sme si mohli zaobstarať bývanie. Totiž ak chceme si zaobstarať bývanie, musíme naň najskôr mať finančné prostriedky. Na rad tak prichádza otázka, ako získať alebo našetriť dosť? Byt či dom nie je lacnou záležitosťou.

Výhodu majú iba tí ľudia, ktorí zdedia po príbuzných byt či rodinný dom. Získali tak vlastné bývanie a nemusí sa ďalej starať o jeho obstaranie. Ľudia, ktorí však túto možnosť nemajú, si často berú hypotéku. V českej spoločnosti existujú dva typy hypoték. Ide o hypotéky bankové a hypotéky nebankové.

V článku vám prinesieme informácie o nebankový hypotéke. Na úvod je veľmi vhodné spomenúť, že nebankové hypotéka je určená predovšetkým ľuďom, ktorí sú v registri dlžníkov. Nebankový hypotéka predstavuje väčšie riziko, než hypotéka poskytnutá bankou – poskytujú ju totiž nebankové spoločnosti a firmy.

Ešte, než si vezmete nebankové hypotéku, zistite si riadne informácie o tomto druhu hypotéky. Bolo by žiaduce poznať, čo je to nebankový hypotéka, kde sa vybavuje, ako rýchlo je vybavená, aké vysoké úroky sú u nej a aké sú podmienky splátok. Tieto informácie vám môžu pomôcť pri zvažovaní rozhodnutia. Nebankový hypotéka je síce rýchlo vybavená, ale má drobná úskalia.

Nebankový hypotéka

Predstavuje úver od nebankovej spoločnosti, ktorého splácanie je zaručené a limitované stavom a trhovou hodnotou nehnuteľnosti. Odhadnú cenu nehnuteľnosti si vypracováva investičná firma podľa svojich parametrov. Na nebankové hypotéku tak dosiahnu všetci, ktorí vlastnia nehnuteľnosť. Po splatení zaniká záložné právo k nehnuteľnosti. Nehnuteľnosť tak zostáva v rukách majiteľa.

Doba splácania nebankové hypotéky

Doba splácania nie je stanovená podľa mesačná výška splátok. Je nastavená individuálne podľa nehnuteľnosti, lokality a požiadavky klienta. Doba splácania sa pohybuje od 1 roka do 30 rokov.

Vybavenie nebankové hypotéky

Nebankové hypotéku si vybavíte u akejkoľvek nebankovej spoločnosti. Potrebovať na jej vybavenie budete dva doklady totožnosti, nájomnú zmluvu, evidenčný list, nadobúdací titul k nehnuteľnosti (kúpnu zmluvu, darovaciu zmluvu), fotografie vašej nehnuteľnosti (z vonku i zvnútra), kópiu kartičky vášho účtu.

Rýchlosť vybavenia nebankovej hypotéky

Na rozdiel od hypotéky bankovej, je vybavenie nebankové hypotéky veľmi rýchle. Ak doložíte všetky požadované doklady, je vám do druhého dňa schválené.

Úroky nebankové hypotéky

Ročný úrok sa pohybuje okolo pätnástich percent za rok. Čo je trikrát vyšší úrok, než majú hypotéky bankové. Nebankový hypotéka sa tak veľmi predraží.

Podmienky splácania nebankové hypotéky

Pred podpisom si spočítajte, akú mesačnú výšku môžete splácať. Nebankový hypotéka má prísne podmienky pre splácanie. Nemôžete si dovoliť odložiť splátky. V prípade nesplatenia mesačnej splátky v termíne nasleduje trest v podobe sankčných poplatkov.

Hypotéka bez registra

Chcete – li si pri dnešných cenách zaobstarať nový dom či byt, je to záležitosť skoro nemožná. Bez hypotéky si bývanie nekúpite. Financie na obstaranie vlastného bývania trápi najmä mladých ľudí, ktorí zháňa peniaze pre svoju založenú rodinu a často nevedia, kam sa majú obrátiť o radu a pomoc. Niektorí mladí ľudia sú bez práce a nemôžu tak doložiť banke svoj príjem.

Čo obnáša hypotéka bez registra

Aj pre spomínané mladých ľudí existuje riešenie, ako získať financie. Môžu využiť hypotéku bez registra. Hypotéka bez registra umožní zabezpečiť a zabezpečiť svoju rodinu. Určite si ju dopredu premyslite. Aj keď sa poskytnutie tejto hypotéky zaobíde bez nahliadnutia do registra dlžníkov, svoje riziká má.

Funguje na veľmi jednoduchom princípe – spočíva v tom, že poskytovateľovi nevadí, že ste v registri dlžníkov alebo, že nemôžete doložiť výšku svojho príjmu. Hypotéka bez registra sa tak oplatí tým, ktorí majú málo peňazí, alebo potrebujú rýchlo zabezpečiť svoje potreby. Poskytujú ju banky aj nebankové spoločnosti.

Poskytnutím tejto hypotéky dostávajú šancu ľudia, ktorí mali ťažkú ​​situáciu, ktorá ich dostala do finančnej tiesne a túto tieseň môžu vďaka hypotéke bez registra vyriešiť. Určite je vhodné vedieť o všetkých podmienkach, ktoré s poskytnutím hypotéky bez registra súvisia. So znalosťou všetkých podmienok budete môcť dobre zvážiť svoje rozhodnutie. Nie vždy je jednoduché rozhodnúť sa bez potrebných informácií.

Veľmi dôležité je vedieť, čo presne je hypotéka bez registra, akú dlhú dobu budete hypotéku splácať, aké sú požiadavky na uchádzača, čo môžete hypotékou financovať.

Hypotéka bez registra

– predstavuje dlhodobý úver, ktorého splácanie je zabezpečené záložným právom k nehnuteľnosti. Môžete si ju vziať v banke aj u nebankových spoločností. Spravidla je poskytovaná vo výške do 70% z odhadnej ceny nehnuteľnosti.

Doba splácania hypotéky bez registra

Doba splácania závisí len na vás, sami si ju vyberiete. Hypotéku môžete splácať až 30 rokov. Splátka potom prebieha každý mesiac. Výšku mesačnej splátky vám vypočíta banka či nebankové spoločnosť.

Požiadavky na uchádzača o hypotéku bez registra

Požiadavky na uchádzača o hypotéku bez registra sú minimálne. Môže požiadať každá fyzická osoba. Podmienkou pre podanie žiadosti je plnoletosť žiadateľa a občianstvo Slovenskej republiky.

Čo môžete hypotékou bez registra financovať

Môžete s ňou financovať kúpu bytu, kúpu stavebného pozemku, výstavbu, prestavbu a rekonštrukciu bývania. Taktiež môžete hypotékou bez registra refinancovať hypotéku inú.

Oddĺženie

Oddĺženie je v súčasnej dobe takmer fenomén. Skoro celý svet je zadlžený a ľudia si požičiavajú peniaze na akúkoľvek bežnú životnú situáciu. Nie je sa, ale čomu diviť. Dnes ponúka svoje služby nespočetne veľa inštitúcií. Či už sa jedná o inštitúcie bankové alebo nebankové.

Ponuky týchto inštitúcií máte na každom rohu. Môžete tak vyberať z mnohých rôznych služieb a využiť tak pôžičku do 24 hodín, SMS pôžičku, online pôžičku atď. U bankových inštitúcií sú to väčšinou hypotéky, úvery, lízingy a ďalšie pôžičky, ktoré potom už klienti nemôžu splácať. Práve preto je oddlženia takmer trendom modernej spoločnosti.

Termín oddĺženie, nazývaný inak osobný bankrot, je vlastne takým riešením úpadku, kedy sú klientovi zjednotené dlhy. Oddĺženie môžu využiť osoby, ktoré dlhy prekonali na základe osobného života. Nesmie sa tak jednať o podnikateľa a osobný bankrot z dôvodu dlhov na firme. Samozrejme aj podnikateľ je fyzická osoba, preto oddĺženie môže využiť, iba ale v prípade, že sa jedná o dlhy z bežného života.

Oddĺženie teda slúži osobám, ktoré sa dostali do úplne kritickej životnej situácie. Oddĺženie má dve rôzne varianty. Jednou z variant je uzavretie splátkového kalendára. Ak sa rozhodnete pre tento typ oddlženie, musíme zaplatiť za určitú dobu určité percento z pôžičky. Tieto hodnoty si smluvíte s poskytovateľom týchto služieb. Napríklad tak budete musieť splatiť 30% sa dlhujú čiastky za 5 rokov. Tento spôsob je oveľa obľúbenejší a dovoľuje dlžníkove žiť podobný život, ako bol zvyknutý doteraz. Nevýhodou tejto zásady je fakt, že veriteľ musí schváliť, že s Vami pristúpi na splátkový kalendár. Vo väčšine prípadov sa tak deje. Druhý spôsob oddlženia je predaj majetku dlžníka.

Ak sa rozhodnete využiť oddĺženie, môžete prísť až o 70% celkového dlhu. Ak splátkový kalendár splníte, teda ak zaplatíte 30% celkovej sumy za určitú dobu, v našom prípade za 5 rokov, súd môže rozhodnúť o odpustenie dlhu. Ak sa tak stane, môže Vám byť 70% dlhu proste len tak odpustené.

Oddĺženie zaistí, že Vaše dlhy prejdú dlhšou dobou splatnosti. Oddĺženie je v mnohých prípadoch krajnej a núdzové riešenie.

Hypotéky

Mnohí z nás potrebujú peniaze na kúpu bytu, rodinného domu, družstevného bytu alebo akejkoľvek inej nehnuteľnosti, ale finančná situácia bohužiaľ nie je príliš dobrá. Od toho sú hypotéky. Pomôžu Vám v situácii, v ktorej sa môže ocitnúť každý občan Slovenskej republiky. Hypotéka je v súhrne úver, ktorý je zaistený nehnuteľností na území Slovenskej republiky. Ide tak o akúsi pôžičku peňazí, ktoré musia byť minuté za nehnuteľnosť či nehnuteľnosti.

A čo všetko si za takú hypotéku môžete zaobstarať? Môžete si kúpiť byt, rodinný dom, objekt na individuálnu rekreáciu alebo družstevný byt. Môžete si zaobstarať stavebný pozemok. Je Vám dovolené prestaviť nehnuteľnosť, zrekonštruovať, postaviť či zariadiť nadstavbu. Slúži tiež pri vysporiadaní spoluvlastníckeho podielu na nehnuteľnosti. Pomocou hypotéky tiež môžete splácaný pôžičky a úvery, ktoré ste podstúpili na účely investície do nehnuteľnosti.

Hypotekárny úver je splácaný tzv. Anuitnej splátkou. Anuitná splátka zahŕňa splátku istiny, teda väčšinou mesačnú danú splátku úveru, a úrokovou časť. V tejto anuitná splátke je daný mechanizmus. Ten je vymyslený tak, aby v prvom období splácania úveru majiteľ hypotéky splácaný najskôr úver a časť samotného úveru. V tej druhej časti majiteľ spláca skôr samotný úver. Pokiaľ si zaistíte hypotéku u akejkoľvek banky Českej republiky, dohodnete sa na dĺžke fixácie úrokovej sadzby. To znamená, že banka Vám nesmie zmeniť úrokovú sadzbu po dobu, ktorá bude dohodnutá. Po tejto dobe banka prehodnotí úver na aktuálne podmienky a ponúka potom klientovi novú úrokovú sadzbu pre dlhšie fixné obdobie. Ten ju môže prijať, ale tiež nemusí. Svoj hypotekárny úver môže zveriť inej banke za výhodnejších podmienok.

Reálna sadzbám úroková sadzba z hypotekárneho úveru, do ktorej môžeme zahrnúť viac aspektov. Do reálnej sadzby je zahrnutý poplatok za vedenie úverového účtu alebo poplatok za spracovanie úveru. Do úvahy však nie sú brané ďalšie poplatky, ktoré súvisia s poskytovaním hypotekárneho úveru. Tými sú napríklad životné poistenie, poistenie nehnuteľnosti a podobne.

Rôzne banky ponúkajú rôzne reálne sadzby. Jedná sa o percentuálnu sadzbu z celkovej hypotéky. Ak sa rozhodnete pre hypotéku u nejakej banky, počítajte so splátkou úveru, ktorá sa pohybuje okolo 6 000 mesačne. Reálna sadzba potom činí približne 4%.

Druhy hypoték

V súčasnej dobe ponúka hypotéky, čiže hypotekárne úvery, mnoho bánk v Českej republike. Niektoré sú špecializované, iné sprostredkovávajú tiež iné služby, než len hypotéky. Hypotéky môžeme rozdeliť do mnohých skupín a podskupín, podľa mnoho meradiel a parametrov. Hypotéky môžete použiť na nehnuteľnej veci, ale aj na veci hnuteľné. Z tohto dôvodu môžeme hypotéku rozdeliť do dvoch kategórií, podľa účelu využitia úveru:

A: Účelový

B: Neúčelový

Neúčelový hypotekárny úver nie je obmedzený. To znamená, že klient môže svoje peniaze použiť akokoľvek. Spotrebovať ich tak môže aj na veci hnuteľné, ako sú napríklad automobil, cestu okolo sveta alebo napríklad štúdium detí v zahraničí. Líši sa však od účelových úverov nielen obmedzením, ale aj výškou úrokov. U účelových hypotekárnych úverov, kedy pozná banka presný objekt, teda nehnuteľnosť, ktorá je úverom financovaná, je daná nižšia úroková sadzba a tým pádom je úver oveľa výhodnejšie. Neúčelové hypotéke sa tiež inak prezýva Americká hypotéka.

Hypoték je ďalej mnoho druhov. Ďalšou kategóriou hypotekárneho úveru je:

Hypotéka bez dokladovania príjmu: V tomto prípade je banka ochotná klientovi požičať maximálne 50% až 60% z celkovej ceny nehnuteľnosti.

Kombinovaná hypotéka: Jedná sa o hypotéku, ktorá je kombinovaná s investičným životným poistením. To znamená, že klient spláca hypotekárne banke len úroky a zvyšok splátky investuje do produktu IŽP, teda investičného životného poistenia.

Ďalším rozdelením hypotekárneho úveru je:

Predhypotekárne úver: Jedná sa o typ spotrebiteľského úveru, ktorý slúži na financovanie investícií do nehnuteľností. Je poskytovaný s následným hypotekárnym úverom. Tento typ úveru prakticky napomáha ľuďom, ktorí stoja o hypotekárny úver, ale na prechodnú dobu nemajú k dispozícii takú nehnuteľnosť, ktorá by zabezpečila ich hypotekárny úver. Je tak veľmi výhodná a obľúbená medzi klientmi.

Hypotéka s neúčelový časťou: Jedná sa o hypotéku, ktorú možno použiť nielen na investície do nehnuteľnosti, teda tú účelovú časť. Neúčelová časť dovoľuje klientovi, aby použil peniaze na iné produkty, ktoré banka nesleduje, ale ktoré sú spojené s nehnuteľnosťou. S jej pomocou si tak môžete Vašu nehnuteľnosť vybaviť nábytkom alebo si zariadiť osvetlenia a podobne.